Kvalitet och miljö

Miljötänkande och resurssnålt byggande har varit ledord för oss sedan starten. Beprövade byggmetoder utgör grunden – nya material, moderna lösningar och utnyttjande av senaste teknik leder vår byggarbete framåt.

Kvalitetstänkande under projektering och byggplanering, omsorgsfull upphandling och löpande kontroll under och efter byggandet gör att vi alltid uppfyller kvalitetsnormer och anvisningar. Med facit i hand gör vi i efter varje projekt en utvärdering och återkoppling av erfarenheter inför kommande uppdrag.

Vi vill fortsätta att utvecklas som kvalificerade byggare. Vi tror nämligen inte att man någonsin blir fullärd i en så komplex verksamhet som modernt byggande.